I.   Jan Lodder,   tr. ...
    Uit dit huwelijk:
    1. Peter Jansz, volgt IIa.
    2. Meerten Jansz, volgt IIb.
    3. Jan Jansz, geb. Leersum ca. 1650, volgt IIc.
IIa.  Peter Jansz Lodder,
    tr. 
    Beatris Ariens.
    
    Uit dit huwelijk:
    1. Lijsbeth, ged. Amerongen 26-12-1664.
    2. Cornelis Peters, volgt IIIa.
    3. Geertruyt Peters, tr. ca. 1703 Tijmen Gerritsen.
      
IIb.  Meerten Jansz Lodder, overl. voor 11-6-1676,
    tr. 
    Maechjen Gerrits.
    Uit dit huwelijk:
    1. Arien Meertensz, overl. ca. 1706, 
      tr.(1) Amerongen 23-10-1681 
      Willemijntje Hendriks van Oudevorst, 
      tr.(2) Amerongen 22-5-1692 
      Catharijntje Vos.
    2. Marighje, ged. Amerongen 25-9-1664.
      
IIc.  Jan Jansz Lodder, geb. Leersum ca. 1650,
    tr. Amerongen 17-11-1670 
    Dirkje Gijsberts.
    Uit dit huwelijk:
    1. Gijsbert Jansz, 
      tr. Amerongen 5-11-1702 
      Maeijchje Stoffels, j.d. van Aelst.
    2. Jan Jansz, j.m. van Leersum, ged. Amerongen 28-10-1674, volgt IIIb.
    3. Maarten (Meerten) Jansz, j.m. van Leersum, 
      geb. Leersum, ged. Amerongen 30-1-1681, volgt IIIc.
      
IIIa. Cornelis Peters Lodder, 
    tr. Doorn 10-1-1690 
    Beatrix Gerrits.
    Uit dit huwelijk:
    1. Beatrix, ged. Doorn 22-6-1690.
    2. Gerrit Cornelisse, ged. Doorn 28-3-1692, volgt IVa.
    3. Peter, ged. Doorn 3-6-1694.
    4. Tijmen, ged. Doorn 10-5-1696.
      
IIIb. Jan Jansz Lodder , j.m. van Leersum, ged. Amerongen 28-10-1674,
    tr.(1) Leersum 22-1-1703 
    Petronella Roeters, j.d. van Leersum.
    Uit dit huwelijk:
    1. Jan, ged. Leersum 15-4-1703.
    
    Jan Jansz Lodder, 
    tr.(2) Leersum 23-10-1718 
    Jacomijn Jacobs.
    Uit dit huwelijk:
    1. Gijsbertje, ged. Leersum 3-9-1719.
    2. Jan, ged. Leersum 10-11-1720, volgt IVb.
      

IIIc. Maarten (Meerten) Jansz Lodder, j.m. van Leersum, 
    geb. Leersum, ged. Amerongen 30-1-1681, 
    tr. Leersum 4-11-1706 
    Hendrikje Jans Knoot, j.d. van Scherpenzeel, 
    ged. Scherpenzeel 18-11-1683, 
    dr. van Jan Peters Knoot en Gerritje Jelissen Groot Mispeler.
    Uit dit huwelijk:
    1. Dirkje, ged. Leersum 21-8-1707, 
      tr. Leersum 2-4-1730 
      Cornelis Jansse, van Lunteren.
    2. Christiaan, ged. Leersum 23-2-1710, volgt IVc.
    3. Jan, ged. Leersum 17-7-1712, volgt IVd.
    4. Jan, ged. Leersum 14-4-1715, volgt IVe.
    5. Gijsbert, ged. Leersum 13-2-1718.
    6. Pieter, ged. Leersum 25-8-1720, 
      tr. Maartensdijk 19-10-1749 
      Jacomijntje Jacobs, weduwe van Gerrit NN.
    7. Gerrit, ged. Leersum 1-8-1723.
      
IVa.  Gerrit Cornelisse Lodder, ged. Doorn 28-3-1692, 
    tr. ca. 1719 
    Joosje Roelofs.
    Uit dit huwelijk:
    1. Geertruyt, ged. Doorn 16-6-1720.
    2. Cornelis, ged. Doorn 22-3-1722.
    3. Cornelis, ged. Doorn 30-5-1723.
    4. Neeltjen, ged. Doorn 12-11-1724.
    5. Roelof, ged. Doorn 16-2-1727.
    6. Beatrix, ged. Doorn 25-9-1729, 
      ondertr./tr. Doorn 26-1/10-2-1754
      Hendrik Aalten van Ginkel, j.m. van Amerongen, 
      ruiter in het reg. van Prince van Philipsthal.
    7. Egbertje, ged. Doorn 19-11-1730.
    8. Egbertje, ged. Doorn 24-1-1734.
      

IVb.  Jan Lodder, ged. Leersum 10-11-1720, 
    ondertr./tr. Leersum 22-12-1747/7-1-1748 
    Evertje Reijers van de Haar j.d. van Woudenberg.
    Uit dit huwelijk:
    1. Jan, ged. Leersum 19-7-1748.
    2. Jacomijntje, ged. Leersum 4-1-1750, 
      ondertr./tr. Leersum 21-8/6-9-1778 
      Aart van de Geer, ged. Leersum 25-11-1747, 
      zn. van Jorden Cornelisz Steenbeek 
      en Trijntje Aarts van de Geer.
    3. Aartje, ged. Leersum 13-2-1752.
    4. Jan, ged. Leersum 21-7-1754, volgt Va.
    5. Reijer, ged. Leersum 16-5-1756, volgt Vb.
    6. Aartje, ged. Leersum 13-4-1760.
      
IVc.  Christiaan Lodder, ged. Leersum 23-2-1710, 
    tr. (Wsl) Doorn ca. 1733
    Maria Breunisse.
    Uit dit huwelijk:
    1. Hendrikje, ged. Doorn 7-3-1734, 
      tr. Doorn 24-10-1768 
      Gerrit Egberts Sloeserweij, wdnr. van Teuntje Simons Deugd.
    2. Breunis, ged. Doorn 3-6-1736, volgt Vc.
    3. Gerrigje, ged. Doorn 22-2-1739, 
      tr. Doorn 15-10-1763 
      Jan Woudenberg j.m. van Doorn.
    4. Gijsbert, ged. Doorn 12-5-1743, volgt Vd.
    5. Geurt, ged. Doorn 28-8-1746, volgt Ve.
    6. Lijsbeth, ged. Doorn 15-6-1749.
    7. Elisabeth, ged. Doorn 30-5-1751, 
      ondertr./tr. Doorn 16-4/10-5-1777 
      Willem Sikking j.m. van Woudenberg.
      
IVd.  Jan Lodder, ged. Leersum 17-7-1712, 
    tr. Maartensdijk 6-11-1735 
    Marretje Roelen, weduwe van Gerrit NN, 
    ged. Maartensdijk 24-9-1713,
    dr. van Gooft Roele en Teuntje Gans.
    Uit dit huwelijk:
    1. Hendrik, ged. Maartensdijk 19-8-1736.
    2. Jannigje, ged. Maartensdijk 27-4-1738.
    3. Aeltje, ged. Maartensdijk 20-9-1739.
    4. Meerten, ged. Maartensdijk 16-4-1741.
    5. Cornelia, ged. Maartensdijk 26-12-1743.
    6. Gergje, ged. Maartensdijk 5-9-1745.
    7. Gijsje (Gijsbertje), ged. Maartensdijk 24-9-1747, 
      tr. Maartensdijk 24-11-1771 
      Melgert Teunisz van Sijpvelt j.m. van Achttienhoven.
    8. Jan, ged. Maartensdijk 28-12-1749.
    9. Jan, ged. Maartensdijk 10-1-1751, volgt Vf.
    10. Marretje, ged. Maartensdijk 12-8-1753.
    11. Roelof, ged. Maartensdijk 21-9-1755.
    12. Roelof, ged. Maartensdijk 15-5-1757.
    13. Roelof, ged. Maartensdijk 2-7-1758.
    14. Judikje, ged. Maartensdijk 2-7-1758.
      
IVe.  Jan Lodder, ged. Leersum 14-4-1715,
    tr.(1) Leersum 4-11-1742 
    Dirkie Jans van Voskuilen, ged. Leersum 20-2-1718, 
    overl. voor 3-1760, 
    dr. van Jan Cobusse van Voskuil en Lijsbeth Huberts van Woudenberg.
    Uit dit huwelijk:
    1. Willem, ged. Doorn 25-5-1749, volgt Vg.
    2. Cornelis, ged. Doorn 31-3-1752.
    3. Lijsbeth, ged. Woudenberg 1-2-1756.
    
    Jan Lodder, 
    ondertr./tr.(2) Woudenberg 21-3/6-4-1760 
    Dirkie Westeneng, weduwe van Berend van Sticht.
    
Va.  Jan Lodder, ged. Leersum 21-7-1754, overl. Leersum 15-4-1835,
    ondertr./tr. Leersum 20-6/6-7-1794 
    Jenneke Brouwer, 
    ged. Leersum 16-9-1770, overl. Leersum 16-2-1843, 
    dr. van Jan Brouwer en Gerritje Lindemans.
    Uit dit huwelijk:
    1. Evertje, ged. Leersum 9-2-1795.
    2. Jannigje, ged. Leersum 5-2-1797.
    3. Jan, ged. Leersum 24-8-1800, Bijenhouder, 
      overl. Leersum 16-10-1869, 
      tr. Leersum 26-4-1851 
      Gerrigje van Appeldoorn.
    4. Reijer, ged. Leersum 19-2-1804.
    5. Jacomijntje, ged. Leersum 17-3-1808, overl. Leersum 23-9-1812.
    6. Elisabeth, ged. Leersum 11-2-1812, Broodbakster, overl. Leersum 13-12-1851, 
      tr. Willem Hendrik van Amerongen.
      
Vb.  Reijer Lodder, ged. Leersum 16-5-1756,
    tr. 
    Grietje Willems.
    Uit dit huwelijk:
    1. Evertje, ged. Veenendaal 25-4-1794.
      

Vc.  Breunis Lodder, ged. Doorn 3-6-1736, 
    tr. (Wsl) Doorn ca. 1764 
    Maria Dirkse van Velpen.
    Uit dit huwelijk:
    1. Christiaan, ged. Doorn 19-5-1765, 
      tr. 
      Aaltje Niezen, geb. ca. 1770, overl. De Bilt 24-1-1854.
    2. Dirk, ged. Doorn 8-2-1767, volgt VIa.
    3. Geurt, ged. Doorn 6-8-1769, volgt VIb.
    4. Roelof, ged. Doorn 3-11-1771, volgt VIc.
    5. Gijsbert, ged. Doorn 23-10-1774, volgt VId.
    6. Gerrigje, ged. Doorn 23-11-1777.
      
Vd.  Gijsbert Lodder, ged. Doorn 12-5-1743, 
    tr. Maartensdijk 18-6-1769 
    Jannigje Hermens j.d. van 't Ridderdorp onder Den Bilt.
    Uit dit huwelijk:
    1. Gerrigje, ged. Maartensdijk 13-8-1769.
    2. Maria, ged. Maartensdijk 23-4-1771.
    3. Hendrikje, ged. Maartensdijk 28-3-1773.
    4. Jannetje, ged. Maartensdijk 13-11-1774.
    5. Armanus, ged. Maartensdijk 19-4-1777.
    6. Arrianus, ged. Maartensdijk 19-4-1778, (? wsl dubbel ?.)
    7. Adrianus, ged. Maartensdijk 6-2-1780, Arbeider, 
      overl. Maartensdijk 3-7-1832, 
      tr. Maartensdijk 11-12-1812 
      Elisabeth van Oosten, 
      geb. Garderen ca. 1786, overl. Maartensdijk 7-1-1836,
      dr. van Jan Jacobse van Oosten en Wijmpje Dirkse.
    8. Elisabeth, ged. Maartensdijk 30-3-1783.
    9. Hermijntje, ged. Maartensdijk 16-7-1787.
    10. Herremijntje, ged. Maartensdijk 3-2-1790.
      
Ve.  Geurt Lodder, ged. Doorn 28-8-1746, 
    ondertr. Doorn 25-9-1778, tr. Doorn 10-1778 
    Reijertje van de Bunt, 
    geb. ca. 1752, overl. Driebergen 29-11-1829.
    Uit dit huwelijk:
    1. Willem, ged. Doorn 10-1-1779, overl. Doorn 1781.
    2. Maria, ged. Doorn 22-4-1781.
    3. Willem, ged. Doorn 26-9-1783, 
      tr. Westbroek 3-1-1813 
      Neeltje Wagenaar, 
      ged. Blauwcapel 15-7-1787, overl. Maartensdijk 7-3-1860,  
      dr. van Gijsbert Wagenaar en Antonia van der Meijden.
    4. Adrianus, ged. Doorn 16-7-1786, 
      tr. Driebergen 11-11-1815 
      Marrigje Stekelenburg, 
      ged. Driebergen 19-12-1790, overl. Driebergen 15-3-1869,  
      dr. van Teunis van Stekelenburg en Maria van Garderen.
    5. Teunis, ged. Doorn 1-2-1789.
    6. Grietje, ged. Doorn 19-2-1792.
    7. Bruinis, ged. Doorn 26-5-1793, 
      tr.(1) Schalkwijk 14-3-1822 
      Gerarda Christina Berlang, 
      ged. Schalkwijk 9-4-1797, overl. Schonauwen 15-6-1835, 
      dr. van Gerrit Christ. Berlang en Antoinetta Johanna Maree, 
      tr.(2) Maartensdijk 2-4-1841 
      Petertje Busbroek weduwe van Tijmen van Donkelaar,
      geb. Maartensdijk 16-4-1790, 
      dr. van Gerrit Busbroek en Geertruij van Kooten.
      
Vf.  Jan Lodder, ged. Maartensdijk 10-1-1751, 
    tr. Maartensdijk 25-3-1787 
    Johanna Gillen.
    Uit dit huwelijk:
    1. Marrigje, geb. Maartensdijk 6-9-1787.
    2. Jan, geb. Maartensdijk 2-11-1788.
    3. Johannes, geb. Maartensdijk 16-6-1790.
    4. Jannetje, geb. Maartensdijk 29-12-1791.
    5. Merretje, geb. Maartensdijk 23-1-1794.
    6. Merretje, geb. Maartensdijk 20-2-1795.
    7. Johanna, geb. Maartensdijk 20-5-1796.
    8. Johannes, geb. Maartensdijk 5-1-1798.
    9. Annigje, geb. Maartensdijk 22-9-1799.
      
Vg.  Willem Lodder, 
    ged. Doorn 25-5-1749, overl. Woudenberg 6-1-1835, 
    tr. Woudenberg 25-11-1778 
    Geertruy Melissen van Kleinoort, 
    geb. ca. 1743 overl. Woudenberg 25-9-1825, 
    dr. van Melis van Kleinoort en Cornelia NN.
    Uit dit huwelijk:
    1. Jan, ged. Woudenberg 14-2-1779.
    2. Dirk, ged. Woudenberg 15-10-1780, Landbouwer, 
      overl. Veenendaal 19-10-1858, 
      tr. ca. 1810 
      Teuntje van Hardeveld, 
      ged. Renswoude 21-9-1786, overl. Doorn 1-10-1868, 
      dr. van Cornelis Tijmisze van Hardeveld en Jannigje Willems van Gent.
    3. Kornelis, 
      geb. Woudenberg 28-2-1782, overl. Woudenberg 17-11-1834, 
      tr. Woudenberg 21-7-1827 
      Arentje Melissen, ged. Renswoude 12-12-1792, 
      dr. van Wulfer Melissen en Geertje Evertsen.
    4. Oth, geb. Woudenberg 30-11-1783, Molenaarsknecht, 
      tr. Doorn 11-9-1814 
      Johanna van Os, geb. Doorn 13-12-1795, 
      dr. van Cornelis van Os en Maria Ridders.
    5. Cornelia, geb. Woudenberg 8-12-1785.
VIa.  Dirk Lodder, ged. Doorn 8-2-1767, Dagloner, 
    overl. Leersum 1-2-1828,
    ondertr./tr.(1) Maartensdijk 27-4/20-5-1792 
    Teunisje van de Raad, j.d. van Leersum, 
    overl. Maartensdijk 7-12-1792.
    Uit dit huwelijk:
    1. Teunisje, ged. Maartensdijk 25-11-1792.
    
    Dirk Lodder, 
    ondertr./tr.(2) Doorn 23-10/16-11-1794 
    Aartje Kirpestein, ged. Leersum 8-3-1766, 
    dr. van Hendrik Kirpestein en Geertje van Ginkel.
    Uit dit huwelijk:
    1. Bruinis, ged. Maartensdijk 24-11-1795.
    2. Trijntje, ged. Doorn 26-12-1798.
    3. Maria, ged. Doorn 22-3-1801.
    
    Dirk Lodder, 
    tr.(3) Doorn 31-10-1802 
    Johanna van Eck, ged. Maurik 4-3-1770, 
    dr. van Johannes van Eck en Jannigje Verburg.
    Uit dit huwelijk:
    1. Dirk, ged. Leersum 24-3-1805, volgt VIIa.
    2. Jannigje, ged. Leersum 27-6-1807.
    3. Maria, ged. Leersum 12-1-1811.
      
VIb.  Geurt Lodder, ged. Doorn 6-8-1769,
    tr. Maartensdijk 29-3-1795 
    Petronella van Velzen, geb. ca. 1776, 
    overl. Maartensdijk 11-9-1816.
    Uit dit huwelijk:
    1. Bruines, geb. Maartensdijk 12-12-1796.
    2. Cornelis, geb. Maartensdijk 12-2-1798, Boerenknecht / Veldwachter, 
      tr. Maartensdijk 15-9-1821 
      Lijsje Schipper, 
      ged. Westbroek 12-10-1797, overl. Maartensdijk 17-12-1878, 
      dr. van Jacob Schipper en Willemijntje van Dijk.
    3. Bruines, geb. Maartensdijk 7-9-1800, Boerenknecht, 
      overl. Maartensdijk 6-12-1889, 
      tr. Maartensdijk 8-5-1840 
      Jannigje Sloezerwij, 
      geb. Maartensdijk 8-2-1816, overl. Maartensdijk 25-1-1892, 
      dr. van Egbert Sloezerwij en Dirkje van Lunteren.
    4. Willem, geb. Maartensdijk 18-8-1803, overl. Maartensdijk 16-4-1814.
    5. Gerrit, geb. Maartensdijk 28-9-1805, overl. Maartensdijk 9-6-1831, 
      tr. Maartensdijk 11-12-1824 
      Jannetje van Ginkel, 
      geb. Woudenberg 3-11-1796, overl. Maartensdijk 30-11-1830, 
      dr. van Jan van Ginkel en Dina Krebbers / Krauwel.
    6. Geurt, geb. Maartensdijk 1-6-1810, overl. Maartensdijk 26-2-1836
    7. Pieter, geb. Maartensdijk 3-3-1814, overl. Maartensdijk 8-7-1816
    8. Willem, geb. Maartensdijk 12-2-1816, overl. Maartensdijk 29-1-1817.
      
VIc.  Roelof Lodder, ged. Doorn 3-11-1771, Landbouwer, overl. na 1852, 
    tr. ca. 1793 
    Grietje van Leersum, geb. ca. 1776, overl. voor 1852.
    Uit dit huwelijk:
    1. Breunis, ged. Neerlangbroek 26-10-1794.
    2. Geertje, ged. Driebergen 8-4-1798.
    3. Maria, ged. Driebergen 12-9-1802.
    4. Roelof, geb. Driebergen 24-8-1804, overl. Driebergen 14-3-1829.
    5. Jan, ged. Zeist 10-5-1807.
    6. Cornelia Gesina, geb. Zeist 16-1-1809.
    7. Mannis, geb. Zeist ca. 1812, overl. Zeist 21-12-1812.
      
VId.  Gijsbert Lodder, ged. Doorn 23-10-1774, 
    overl. Maartensdijk 22-1-1855, 
    tr. Maartensdijk 21-11-1802 
    Metje Gerrits Bijtel, 
    geb. ca. 1774, overl. Maartensdijk 7-11-1866.
    Uit dit huwelijk:
    1. Bruines, geb. Maartensdijk 12-10-1803.
    2. Gerrit, geb. Maartensdijk 12-7-1806, overl. Maartensdijk 28-5-1871.
    3. Maria, geb. Maartensdijk 2-10-1808.
    4. Gijsje, geb. Maartensdijk 13-2-1814.
      
VIIa. Dirk Lodder, ged. Leersum 24-3-1805, 
    Rietdekker, later Timmerman, overl. Leersum 26-1-1876, 
    tr. Leersum 20-2-1836 
    Rikje Budding, geb./ged. Leersum 1/11-6-1809, 
    dr. van Cornelis Budding en Neeltje van Eck.
    Uit dit huwelijk:
    1. Dirk, geb. Leersum 5-10-1836.
    2. Johanna, geb. Leersum 11-6-1838.
    3. Maria, geb. Leersum 12-4-1840.
    4. Cornelis, geb. Leersum 8-7-1841.
    5. Johannes, geb. Leersum 18-1-1844.
    6. Willem, geb. Leersum 13-2-1849.
    7. Gerard, geb. Leersum 11-5-1850, volgt VIIIa.
      
VIIIa. Gerard Lodder, geb. Leersum 11-5-1850,
    Tabaksplanter, (Barbier), overl. na 1907, 
    tr. Amerongen 28-7-1871 
    Johanna Geertrui van de Weerd, 
    geb. Amerongen 6-3-1848, overl. na 1907, 
    dr. van Dirk van de Weerd en Jannetje van Maurik.
    Uit dit huwelijk:
    1. Dirk, geb. Amerongen 4-10-1871.
    2. Jannigje, geb. Amerongen 20-10-1872.
    3. Dikje, geb. Amerongen 18-2-1874.
    4. Johanna, geb. Amerongen 23-2-1876.
    5. Dirk Jan, geb. Amerongen 24-5-1877.
    6. Dirk Jan, geb. Amerongen 25-7-1878, volgt IXa.
    7. Gerard, geb. Amerongen 25-7-1881.
      
IXa.  Dirk Jan Lodder, geb. Amerongen 25-7-1878,
    Tuinman, overl. Rhenen 24-8-1950, 
    tr.(1) Rhenen 07-03-1906
    Willemina van Maurik, 
    geb. Rhenen 6-6-1882, overl. Rhenen 2-1-1907, 
    dr. van Cornelis van Maurik en Jannigje Zwieserijn.
    Uit dit huwelijk:
    1. Gerardus Johannes, geb. Rhenen 14-6-1906, volgt Xa.
    
    Dirk Jan Lodder, 
    tr.(2) Rhenen 31-10-1912
    Geertruida van Maurik, 
    geb. Rhenen 20-5-1880, overl. Rhenen 11-12-1964, 
    dr. van Cornelis van Maurik en Jannigje Zwieserijn.
    Uit dit huwelijk:
    1. Cees, geb. Rhenen. 14-05-1912
    2. Willemina Geertruida, geb. Rhenen 14-01-1915, overl. Opheusden.
      tr. G. Cornelissen
    3. Dirk Jan, geb. Rhenen 02-07-1916, overl. Rhenen 28-10-1954
	4. Johannes, geb. Rhenen 26-03-1919
      tr. H.W. Quist 
    5. Leendert, geb. Rhenen 10-08-1921
      tr. B. Opperman
    6. Gijsbertus, geb. Rhenen 27-03-1924
      tr. 
    7. Jacob, geb. Rhenen.
      tr. Martha Kampert
      dr. van Jan Evert Kampert en Aaltje van den Heuvel
    8. Dirk, geb. Rhenen.
      tr. W. van Ettekoven
    9. Gert Jan, geb. Rhenen.
      tr. Catharina Kampert
      dr. van Jan Evert Kampert en Aaltje van den Heuvel 
Xa.  Gerardus Johannes Lodder, geb. Rhenen 14-6-1906, 
    Stoffeerder, overl. 14-8-1986, 
    tr. Wageningen 19-7-1929 
    Johanna van Harn, 
    geb. Wageningen 8-7-1907, overl. Veenendaal 27-1-1990, 
    dr. van Andries van Harn en Evertje Silfhout.
    Uit dit huwelijk:
    1. Willemina, geb. Wageningen 24-10-1930, 
      tr.(1) Willem van de Berg
      tr.(2) Jose de Amorin Villa.
    2. Andries, geb. Wageningen 27-3-1932, 
      tr. A.G. Huiberts.
    3. Gerarda Johanna, geb. Wageningen 13-11-1934, overl. Wageningen 09-11-2015
      tr. Wageningen 20-6-1958
      Aart Kampert, geb. Ede 20-6-1934, Concierge Aula L.H., overl. Sneek 9-4-1985, 
      zn. van Jan Evert Kampert en Aaltje van den Heuvel.
    4. Evertje, geb. Wageningen 19-6-1947, 
      tr. Wageningen 
      Hendrikus (Henny) A. Hendriks.
 1991 - 1999 : J E Kampert / S Vermeer

Terug naar het vorige menu