** Sepp - Goslar - Nederland- Doopsgezind **
I.   Michel Schmidt, Tischler, tr. .
    Uit dit huwelijk:
    1. Jobst, ged. Hildesheim 27-3-1634, volgt IIa.
      
IIa.  Jobst Schmidt, ged. Hildesheim 27-3-1634, tr. .
    Uit dit huwelijk:
    1. Bernhard Andreas, ged. Hildesheim 12-9-1669, volgt IIIa.
      
IIIa. Bernhard Andreas Schmidt, ged. Hildesheim 12-9-1669, 
    Conrector der latijnsche shool, overl. Goslar 19-9-1727, begr. Goslar 
    tr. Goslar 5-12-1700 
    Sophia Elisabeth Stillers, ged. Goslar 9-11-1681,
    dr. van Jochim Leonhardt Stiller en Maria Glas.
      Bernhard Andreas Schmidt, Burger Goslar 19-11-1699
    Uit dit huwelijk:
    1. Christiaan Andreas Schmidt (Sepp), ged. Goslar 11-5-1710, volgt IVa.
    2. Justina Sepp, geb. ca. 1707, 
      ondertr.(1) Utrecht 17-9-1732 Jonas Kamp, Soldaat, 
      ondertr.(2) Amsterdam 10-12-1756 Jan Stoevenbelt.
    3. Johan Conrad, Pastoris zu Wulfingen.
    4. Sophia Elisabeth Sepp.
      
IVa.  Christiaan Andreas Schmidt (Sepp), ged. Goslar 11-5-1710,
    Koopman/Kunstenaar, overl. Amsterdam 2-8-1775, 
    tr. 
    Maria Elisabeth Deman.
    Uit dit huwelijk:
    1. Johan (Jan) Christiaan Sepp, geb./ged. Amsterdam 8/11-11-1739 volgt Va.
      (doopget. Joan Conrad Smit en Ilsabe Thomsen) 
    2. Johanna Elisabeth Sepp, ged. Amsterdam 2-2-1744
      (doopget. Joan Conrad Smit en Ilsabe Thomsen) 
      ondertr. Amsterdam 20-1-1775 Bazilius Duijvens
    3. Christiaan Sepp/Zepp, geb. ca. 1750, volgt Vb.
    4. Maria Anna Sepp , van Gottingen, geb. ca. 1748, 
      ondertr. Amsterdam 8-8-1766 
      Anthon Christiaan Bolenius, geb. Amsterdam ca. 1740, 
      Hoofd Commissaris, zn. van Frederik Alberts Bolenius.
   
 
Va.  Johan (Jan) Christiaan Sepp, geb./ged. Amsterdam 8/11-11-1739
    
   (doopget. is o.a. Sophia Elisabeth Sepp), Kunstenaar/Boekverkoper, 
    overl. Amsterdam 29-11-1811, 
    ondertr.(1) Amsterdam 22-4-1768 
    Sara Focking,
    geb. Amsterdam 25-1-1745, overl. Amsterdam 25-5-1773
    d.v. Cornelis Focking en Trijntje Cornelis Nollen
      1777: medeoprichter van "Felix Meritis" 
      1781: predikant van de Mennistenparochie "De Oude Vlamingen"
    Uit dit huwelijk:
    1. Maria Christina, ged.(ev) Amsterdam 19-3-1769.
    2. Trijntje, ged. Amsterdam 5-4-1771.
    3. Christiaan, ged. Amsterdam 1-5-1773, volgt VIa.
    
    Johan (Jan) Christiaan Sepp, 
    ondertr.(2) Amsterdam 12-11-1773 
    Wichertje Wichers Kruijs, ged. Giethoorn 14-7-1755, overl. Rijp 18-1-1823, 
    dr. van Aaltje Wichers Bos.
    Uit dit huwelijk:
    1. Elisabeth, ged. Amsterdam 23-8-1774.
    2. Aaltje, ged. Amsterdam 13-9-1775.
    3. Maria Elisabeth, ged. Amsterdam 29-9-1776, overl. Rijp 18-1-1826.
    4. Jan, ged. Amsterdam 18-9-1778, volgt VIb.
    5. Gerrit, ged. Amsterdam 6-2-1781.
    6. Hendrik, ged. Amsterdam 18-5-1783, volgt VIc.
    7. Coenraad, ged. Amsterdam 3-2-1786, volgt VId.
    8. Alida, ged. Amsterdam 7-9-1788,
      tr. Amsterdam 17-11-1811
      Gerrit Bakker, geb. Groningen 1789, Predikant
      z.v. Claas Bakker, Scheepsmeter en Gerritje Hilverink
    9. Maria Anna Margaretha, ged. Amsterdam 12-11-1790, 
      (otr. Hindelopen 27-1-1814) tr. Amsterdam 10-07-1814 
      Jan Persijn, geb. Harlingen 1788, Leraar bij de Doopsgezinden
      z.v. Boppe Jans Persijn en Sijke Hingst 
      
Vb.  Christiaan Zepp/Sepp, geb. ca. 1750, 
    tr. 
    Anna Rebecka Elisabeth Gerdes,
    Uit dit huwelijk:
    1. Johannes Christoffel, ged. Amsterdam 26-5-1775.
      (doopgetuigen: Johannes Christoffel Zepp en Johanna Maria Lehman)
 
VIa.  Christiaan Sepp, ged. Amsterdam 1-5-1773, Boekverkoper/Comm v pol.,
    overl. Amsterdam 14-12-1835, 
    ondertr.(1) Amsterdam 18-4-1794 
    Margaretha Simons, dr. van Cornelis Simons en Jannetje Tjallings.
    Uit dit huwelijk:
    1. Sara, ged. Amsterdam 16-12-1795.
    2. Johanna, ged. Amsterdam 5-3-1798, 
      tr. 
      Willem Bosselaar wednr., Apotheker, overl. Haarlem 19-1-1868.
    3. Wilhelmina Christina, ged. Amsterdam 27-6-1800, overl. Amsterdam 23-3-1827.
    4. Cornelia Margaretha, geb. Amsterdam 1-10-1803, 
      tr. 
      Francois Louis L'Honore, geb. 1794, overl. 1862, 
      zn. v. Samuel Francois L'Honore en Anne Wilhelmine Caroline de Joncourt.
    5. Ds Jan Christiaan, geb. Amsterdam 3-4-1805, volgt VIIa.
    6. Alida Anna, geb. Amsterdam 7-7-1807, 
      tr. 19-11-1845 
      Willem Anton Naber, geb. 1797, Referendaris, 
      zn. v. Johan Anton Naber en Maria van Diesbach
    7. Cornelis Christiaan, geb. Amsterdam 11-1-1811.
    
    Christiaan Sepp, 
    tr.(2) 
    H Klijn Zessing, overl. Amsterdam 30-12-1845.
    
VIb.  Jan Sepp, ged. Amsterdam 18-9-1778, Kunstenaar/Boekverkoper, 
    overl. Amsterdam 19-12-1853, 
    ondertr. Amsterdam 19-10-1804 
    Christina Bakker,
    geb. Amsterdam 10-09-1779, overl. Amsterdam 21-3-1861, 
    d.v. Hendrik Bakker en Cornelia Hiesing
    Uit dit huwelijk:
    1. Wichertje Cornelia, geb. Amsterdam 30-8-1805, overl. 6-7-1873.
    2. Hendrik Albert, geb. Amsterdam 8-6-1807, Doopsgezind Predikant,
      overl. Knollendam 2-11-1831.
    3. Maria Elisabeth, geb. Amsterdam 30-7-1808, overl. Haarlem 16-10-1880
    4. Cornelis, geb. Amsterdam 20-9-1810, volgt VIIb.
    5. Jan Christiaan, geb. Amsterdam 13-6-1813, Koopman.
    6. Cornelia Helena, geb. Amsterdam 1815, overl. Zeist 17-12-1866
      tr. Zaandijk 23-10-1842
      Dirk de Bruijn, geb. Zaandijk 1815, Koopman
      z.v. Arie de Bruijn, Fabrikant/Koopman en Aaltje Dekker
    7. Alida Anna, geb. Amsterdam 1818, overl. Beverwijk 23-03-1898
    8. Ds Christiaan, geb. Amsterdam 3-4-1820, volgt VIIc.
      
 
VIc.  Hendrik Sepp, ged. Amsterdam 18-5-1783, Smit, 
    ondertr.(1) Amsterdam 20-1-1809 
    Catharina Maria van Marwijk, ged. Amsterdam 16-1-1788,
    overl. Amsterdam 14-3-1833, 
    dr. van Jacobus van Marwijk en Jannetje Planter.
    Uit dit huwelijk:
    1. Lambertus Planter, geb. Amsterdam 19-9-1810, volgt VIId.
    2. Hendrik, geb. Amsterdam 3-9-1816, volgt VIIe.
    3. Anna Arnolda Henrietta, geb. Amsterdam 1818
      tr. Amsterdam 14-09-1848
      Johannes Hermanus Pietersz, geb. Amsterdam 1824, Banketbakker
      z.v. Christoffel Joannes Pietersz en Anna Maria Faas 
    4. Jacobus Johannes, geb. Amsterdam 24-1-1820.
    5. Catharina Maria, geb. Amsterdam 1825,
      tr. Amsterdam 03-05-1855
      Teunis den Ouden, geb. Maassluis 1806, Molenaar
      z.v. Teunis den Ouden en Susanna Kouwenhoven
    
    Hendrik Sepp, 
    tr.(2) Amsterdam 03-06-1835
    Anna Arnolda Henrietta van Marwijk, 
    geb. ca. 1797, overl. Amsterdam 23-1-1881, 
    dr. van Jacobus van Marwijk en Jannetje Planter.
    
VId.  Coenraad Sepp, ged. Amsterdam 3-2-1786, Zeeman
    tr. Amsterdam 25-08-1814
    Magteld Fransen, geb. Amsterdam 1791
    d.v. Frederik Fransen, Winkelknecht en Ariaantje Douwes 
    Uit dit huwelijk:
    1. Johanna Adriana Wilhelmina, geb. Amsterdam 1816
      tr. Amsterdam 09-05-1838
      Pierre Joseph Brit, geb. Amsterdam 1810, Steenhouwer
      z.v. Jean Phillipe Brit en Petronella Collier
    2. Maria Elisabeth, geb. Amsterdam 1818, Naaister
      tr. Amsterdam 07-02-1844
      Christiaan Grentzebach, geb. Amsterdam 1824, Behangersknecht
      z.v. Jacob Grentzebach en Maria Wilhelmina Meijer
    3. Coenraad, geb. Amsterdam 4-1-1820, overl. Sloten 04-01-1832
    
VIIa. Ds Jan Christiaan Sepp, geb. Amsterdam 3-4-1805, Doopsgez. Predikant,
    overl. Diepenheim 16-1-1878, 
    tr.(1) Amsterdam 17-5-1831 
    Berendina Petronella Palmboom, geb. Amsterdam 1813,overl. Amsterdam 16-3-1834, 
    d.v. Jan Palmboom en Johanna Fredrika Bronkgreeve
    Uit dit huwelijk:
    1. Margaretha Christina Henrietta, geb. Momster/Ter Heide 4-2-1832.
    2. Jan, geb. Monster/Ter Heide 8-4-1833, overl. Amsterdam 19-8-1833.
    
    Ds Jan Christiaan Sepp, 
    tr.(2) Amsterdam 3-9-1835 
    Anna Maria Folkers, geb. Purmerend 1810, overl. Diepenheim 29-3-1875, 
    d.v. Evert Folkers, Steenkoper en Maria Preekel.
    Uit dit huwelijk:
    1. Christiaan Evert, geb. Ter Heide 22-4-1837, 
      
      Kapt. Inf. Ned. Ind. Leger, overl. Atjeh 2-5-1873.
    2. Maria Johanna, geb. Ter Heide 18-9-1841, 
      tr. J.F. Bresler.
    3. Jan Christiaan, geb. Beusichem 11-12-1844, overl. Beusichem 20-12-1844.
    4. Jan Christiaan, geb. Beusichem 10-11-1845, overl. Beusichem 6-1-1846.
    5. Cornelia Margaretha, geb. Beusichem 2-9-1846, overl. Beusichem 7-10-1846.
    6. Cornelia Alida, geb. Beusichem 12-11-1849, overl. Den Haag 11-9-1912.
      
 
VIIb. Cornelis Sepp, geb. Amsterdam 20-9-1810, Boekhandelaar / Uitgever,
    overl. Amsterdam 31-1-1868, 
    tr. Zaandam 20-6-1841 
    Hermina Leenderts,
    geb. Zaandam 2-7-1813, overl. Alkmaar 17-5-1880.
    dr v Ds Cornelis Leendertz, Predikant en Antje Rotgans
    Uit dit huwelijk:
    1. dochter, geb. Amsterdam 10-5-1842.
    2. dochter, geb. Amsterdam 21-8-1843.
    3. Wilhelmina Cornelia, geb. Amsterdam 14-12-1845, overl. Sevilla 25-10-1865.
    4. Ds Jan, geb. Amsterdam 12-9-1847, volgt VIIIa.
      
VIIc. Ds Christiaan Sepp, geb. Amsterdam 3-4-1820, Dr. Theol. h.c. Doopsgez. Pred., 
    overl. Wijk aan Zee 10-5-1890, 
    tr. Amsterdam 23-11-1848 
    Christina Elisabeth Alida Spin, 
    geb. Amsterdam ca. 1825, overl. Amsterdam 24-7-1905, 
    d.v. Christian Andersen Spin (Boekdrukker) en Alida Sijffers.
    Uit dit huwelijk:
    1. Jan Christiaan Andries, geb. Zaandam 23-12-1849, volgt VIIIb.
    2. dochter, geb. Zaandam 20-9-1851.
    3. Dr Christiaan Cornelis, geb. Zaandam 29-5-1853, Dr Med., 
      overl. Bussum 21-3-1919, 
      tr. Den Bosch 4-7-1907 
      M.S. Blote.
    4. Hendrik Albert, geb. Leiden 17-5-1855, overl. Leiden 18-1-1856.
    5. Willem, geb. Leiden 31-1-1857, volgt VIIIc.
    6. Alida, geb. Leiden 20-9-1858, overl. Leiden 12-4-1876.
    7. Marinus Elisa, geb. Leiden 6-12-1860, overl. Den Haag 15-2-1940.
    8. Christina Elisabeth, geb. Leiden 24-9-1863.
      
VIId. Lambertus Planter Sepp, geb. Amsterdam 19-9-1810, Timmerman
    sold. korps Mineurs & Sappeurs, overl. Amsterdam 11-2-1882, 
    tr.(1) Brielle 8-10-1836 
    Arendje Goudswaard, geb. Brielle 15-12-1813, 
    d.v. Jan Goudswaard en Elisabeth Touw.
    Uit dit huwelijk:
    1. Arendje, geb. Brielle 8-9-1835, overl. Zaandam 3-3-1927, 
      tr. Amsterdam 10-6-1863 
      Andries Bouman, geb. Zaandam 18-11-1840, Banketbakker, 
      z.v. Harmen Bouman en Anna Fastje.
    2. Henriette Johanna (Naatje), geb. Amsterdam 1840
      tr. Amsterdam 01-02-1871
      Jan Bartelings, ge. Amsterdam 1845, Zeeman/zeemilicien
      z.v. Hinrich Bartelings en Petronella Witteboer

    Lambertus Planter Sepp, 
    ondertr/tr.(2) Brielle 6-5-1853/07-05-1853 
    Emmetje Goudswaard.
    d.v. Jan Goudswaard en Elisabeth Touw.

    Uit dit huwelijk:
    1. Elisabeth, geb. Amsterdam 22-09-1854, overl. Amsterdam 29-01-1925
      tr. Amsterdam 03-07-1879
      Johan Christiaan Neher, geb. Amsterdam 10-08-1849, overl. Amsterdam 01-06-1915
      z.v. Andries Neher en Grietje Dupon
    2. Lambertus, geb. Amsterdam 1863, volgt VIIId.
 
VIIe. Hendrik Sepp, geb. Amsterdam 3-9-1816, Winkelier, 
    tr.(1) Rotterdam 18-02-1857 
    Maria Cornelia Koster, geb. Zwartewaal 1828
    d.v. Ary Koster en Elisabeth Bokhoven
    Uit dit huwelijk:
    1. Anna Maria Catharina Elisabeth, geb. Lisse 21-11-1860, 
      tr. Lisse 2-11-1882 
      Jasper Tekke, geb. ca. 1863.
      z.v. Willem Tekke en Sijtje Lurks 
    2. Catharina Maria, geb. Lisse 21-12-1861,
    3. Lambertus Planter, geb. Lisse 13-1-1863, volgt VIIIe.
    4. Arjaantje, geb. Lisse 12-10-1864, 
    
    Hendrik Sepp, 
    tr.(2) Lisse 27-12-1867 
    Wilhelmina Sophia Visser, geb. Rotterdam ca. 1825, 
    d.v. Phillipus Visser en Pleuntje Hoogerwerf.
    
VIIIa. Ds Jan Sepp, geb. Amsterdam 12-9-1847, Doopsgez. Predikant, 
    overl. Beverwijk 5-3-1905, 
    tr. Beverwijk 25-5-1871 
    Christina de Bruijn, geb. 1849, overl. 19-4-1915, 
    d.v. Dirk de Bruijn.
    Uit dit huwelijk:
    1. Christina Elisabeth, geb. 11-7-1874, overl. Bussem 11-4-1933.
    2. Dirk, geb. Beverwijk 1-4-1876, Oud Hoofdinspecteur v Politie,
      overl. Den Haag 7-4-1944.
    3. Anna Christina Alida, geb. 2-12-1877, Apotheker, overl. Hilversum 20-3-1940.
    4. Ds Alidus Anna, geb. Beverwijk 9-3-1880, volgt IXa.
    5. Elisabeth Christina Maria, 
      tr. J J Faro.
    6. Pieter Cornelis, geb. ca. 1886, overl. Beverwijk 7-12-1919.
    7. Christiaan Elisa, 
      tr. ca. 3-1935 
      Elisa Johanna Vornholt, 
      geb. ca. 1880, overl. Amsterdam 11-11-1956.
      
VIIIb. Jan Christiaan Andries Sepp, geb. Zaandam 23-12-1849, 
    Fabrikant (Fa. Meerburg & Sepp), overl. Nijmegen 25-7-1916, 
    tr.(1) Enschede 7-10-1875
    Catharina Judith (Cato) ter Kuyle, Geb. Enschede 12-11-1854. overl. Enschede 03-02-1950
    d.v. Hendrik ter Kuyle en Hendrika Cromhoff
    Uit dit huwelijk:
    1. Christiaan, geb. Enschede 7-7-1876, overl. Enschede 19-5-1877.
    2. Christina Elisabet Alida, ge, Enschede 1878
    4. Henrietta Alida, geb. Enschede 1885
    
    Jan Christiaan Andries Sepp, 
    tr.(2) Utrecht 18-02-1903
    Josephine Clesius, geb. Oberwesel 1859
    d.v. Nicolaus Ckesius en Anna Clara Hartmann
    
 
VIIIc. Willem Sepp, geb. Leiden 31-1-1857, 
    ondertr. Beverwijk 29-3-1888 
    Jeanette Christina van Giffen.
    Uit dit huwelijk:
    1. Christiaan, geb. Beverwijk 14-4-1889, volgt IXb.
    2. David Jan Christiaan Cornelis, geb. Beverwijk 6-12-1890, 
      overl. Atlanta 10-4-1917.
    3. Elisabeth Charlette, geb. Beverwijk 18-5-1892, overl. Den Haag 31-1-1965.
 
VIIId. Lambertus Sepp, geb. Amsterdam 1863, Kantoorbediende
     tr. Amsterdam 09-12-1886
    Alida Christina Cramer (Daatje), geb. Amsterdam 1859
    d.v. Johannes Josephus Cramer, Oppasser en Maria Henrietta Oepts
    Uit dit huwelijk:
    1. Lambertus, Havenmeester van Pontianak.
    
  
VIIIe. Lambertus Planter Sepp, geb. Lisse 13-1-1863, Timmerman, 
    overl. Hillegom 29-11-1921, 
    tr. Hillegom 22-11-1888 
    Anna van der Jagt, geb. Hillegom 13-5-1862, overl. Den Haag 1-10-1937.
    d.v. Jan van der Jagt en Anna Maria de Nijs
    Uit dit huwelijk:
    1. Hendrik, geb. Lisse 8-10-1889, Slager/Nachtwaker, 
      tr. Haarlem 19-06-1912
      Catharina Berdina Petronella(Cato)Lommerse, geb. Haarlem 1890
      d.v. Bernardus Mattheus Lommerse en Geertruida Maria Pit
    2. Anna Maria, geb. Lisse 16-3-1891, 
      tr. Hillegom 03-09-1919 
      Andries Verweij, Handelsreiziger, geb. Haarlemmermeer
      z.v. Gijsbert Verweij en Jansje Roest
    3. Wilhelmina Sophia, 
      geb. Lisse 15-2-1893, overl. Den Haag 21-12-1967, 
      tr. Hillegom 13-8-1913 
      Cornelis Broekes, geb. Wissekerke 25-12-1872, 
      Huisschilder later Drogist, overl. Den Haag 5-5-1947, 
      zn. van Cornelis Broekes en Maatje Daleboudt.
    4. Lambertus Planter, geb. Lisse 6-6-1894, volgt IXc.
    5. Anna, geb. Lisse 3-1896, overl. 12-12-1983, 
      tr. Hilliegom 15-05-1918 
      Johan Meedendorp. rijksambtenaar, geb. Hoogezand
      z.v. Hindrik Meedendorp en Johanna van Gemert
    6. Jan, geb. Lisse 7-1898.
      
IXa.  Ds Alidus Anna Sepp, geb. Beverwijk 9-3-1880, Doopsgezind Predikant,
    overl. Heerlen 14-4-1964, 
    tr.(1) 28-3-1915 
    Johanna Bondina Vis, geb. ca. 1891, overl. Witmarsum 16-10-1916.
    Ds Alidus Anna Sepp, 
    tr.(2) 5-12-1918 
    Petra Tuytel, geb. ca. 1891, overl. Haarlem 9-6-1920, 
    d.v. J.G. Tuytel en H.W. Bleydals.
    Uit dit huwelijk:
    1. Jan Christiaan, geb. ca. 1919.
    2. A (Anna), tr. E. Burk.
    
    Ds Alidus Anna Sepp, tr.(3) H A C Spohring.
 
IXb.  Christiaan Sepp, geb. Beverwijk 14-4-1889, Kassier, 
    tr. 
    J.H. Makkink.
  
    Uit dit huwelijk:
    1. Willem, geb. Rhenen 18-7-1914, 
      tr. Den Haag 7-8-1940 
      Ina Bruijning.
      
IXc.  Lambertus Planter Sepp, geb. Lisse 6-6-1894, Handelsreiziger /Magazijnmeester, 
    overl. Haarlem 5-7-1965, 
    tr. Hillegom 28-12-1922 
    Pieternella Beukers, 
    geb. Hillegom 28-11-1898, overl. Haarlem 17-3-1967.
    d.v. Cornelis Beukers en Wilhelmina van de Beld
    Uit dit huwelijk:
    1. Anna, geb. Hillegom 12-11-1923.
    2. Wilhelmina Sophia, geb. Hillegom 28-4-1925, overl. Dordrecht 7-11-1947.
    3. Lambertus Planter, geb. Hillegom 28-1-1927, volgt Xa.
    4. Cornelis, geb. Hillegom 21-1-1928, overl. Santpoort 24-12-1947.
    5. Jan, geb. Hillegom 9-10-1929, volgt Xb.
      
Xa.  Lambertus Planter Sepp, geb. Hillegom 28-1-1927, Ambtenaar, 
    tr. Hillegom 29-6-1955 
    Melsina Vink, geb. Maasdam 22-7-1932, Kraamverzorgster.
    Uit dit huwelijk:
    1. Mariette, geb. Hillegom 15-6-1957, Verpleegkundige, 
      tr. Bauke Stelma.
    2. Lambertus Planter, geb. Haarlem 25-3-1961, volgt XIa.
    3. Cornelis Jan, geb. Haarlem 6-5-1965, Steward KLM.
      
Xb.  Jan Sepp, geb. Hillegom 9-10-1929, Prod. medew., 
    tr. 
    Adriaantje Aachje Vink, geb. Maasdam 17-8-1936.
    Uit dit huwelijk:
    1. Wilhelmina, geb. Hillegom 18-12-1965, Verpleegkundige.
    2. Paul, geb. Hillegom 26-5-1970.
      
XIa.  Lambertus Planter Sepp, geb. Haarlem 25-3-1961, Verpleegkundige, 
    tr. 
    Henny van de Akker.
    Uit dit huwelijk:
    1. Lotte Mara.
    2. Jochem Lambertus Planter.


1999 /2013 Anna Maria Broekes / Jan Evert Campert
Terug naar het vorige menu Flora Batava: J.C. Sepp